Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych tzw. „0”
w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzi osiem
szkół podstawowych w różnych rejonach Elbląga:
- Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. Mickiewicza 41

- Szkoła Podstawowa nr 9,
ul. Rodziny Nalazków 20

- Szkoła Podstawowa nr 11,
ul. Korczaka 34

- Szkoła Podstawowa nr 12,
ul. Zajchowskiego 12

- Szkoła Podstawowa nr 15,
ul. Modlińska 39

- Szkoła Podstawowa nr 16,
ul. Sadowa 2

- Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Węgrowska 1

- Szkoła Podstawowa nr 19,
ul. Urocza 2

Powyższe szkoły zostały wskazane przez największą liczbę rodziców dzieci 5-6 letnich, jak również potwierdzają zapotrzebowanie na miejsca wychowania przedszkolnego w ostatnich latach.





Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych biorące udział w rekrutacji 2016/2017

Dzieci znajdujące się w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego , których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, zostaną uznane za dzieci z obwodu danej szkoły, w której powstaje oddział przedszkolny zgodnie z poniższym przydziałem:
- w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 1 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 25, Szkoły Podstawowej nr 14
- w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Rodziny Nalazków 20 _ Szkoły Podstawowej nr 1,

- w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka 34 – Szkoły Podstawowej nr 6,
- w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 - dzieci z obwodu Szkoły
Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej
nr 25,

- w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 - dzieci z obwodu Szkoły
Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 1,

- w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej 2 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej
nr 25, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 8,

- w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 - dzieci z obwodu Szkoły
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6,

- w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Uroczej 4 - dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23.


Komunikat 2016-02-18, 15:38 | autor: Barbara Makowska
Przedszkolowo.pl logo